De Zuid-Willemsvaart in ‘s-Hertogenbosch transformeert de komende jaren van kanaal naar park. Het Zuid-Willemspark wordt een stedelijke parkzone van maar liefst 12 kilometer lang die de binnenstad met de buitengebieden verbindt.

De Zuid-Willemsvaart toont een aaneenschakeling van gebieden met zeer uiteenlopende karakters: landelijk en stedelijk, natuur en cultuur, industrie en bedrijvigheid, wonen en werken, oud en nieuw. Alle gebieden rondom de Zuid-Willemsvaart hebben de kwaliteiten van een park, elk met eigen ontwikkelingskansen voor de stad: een landschapspark, bedrijvenpark, waterpark,  cultuurpark, stadspark, woonpark, sportpark en transformatiepark. De parken worden met elkaar verbonden tot Zuid-Willemspark, door het kanaal, een nieuwe groenstructuur, bruggen, routes en het gebruik.

Anno 2017 heeft de Zuid-Willemsvaart voor ’s-Hertogenbosch nog steeds een iconische betekenis. Met het verdwijnen van de beroepsvaart uit de kanaalzone van ’s-Hertogenbosch, is de  mogelijkheid ontstaan om het kanaal te transformeren. De gemeente grijpt de kans voor deze gebiedstransformatie en beschouwt het als één van de grotere
ontwikkelingsopgaven in de stad. De urgentie van de kanaaltransformatie is hoog, zowel in ruimtelijke, sociale als in economische zin. Het ongebruikte kanaal veroorzaakt hinder en het laat  toeristische en daarmee economische kansen schieten. Ook kansen en ontwikkelpotenties voor plekken langs het kanaal worden onvoldoende benut.

Samen voegen de parken een nieuwe ruimtelijke, economische en sociale laag toe aan ’s-Hertogenbosch. Hoogtepunt wordt het Stadspark langs de kanaalzone in de binnenstad van 1,2 kilometer
lang en 9 hectare groot. Het wordt het Stadspark voor de Bosschenaren én tevens een toeristische trekpleister.

In het Stadspark wordt de Koersnota gevolgd. Hierdoor wordt de verkeerssnelheid verlaagd tot 30km/u en neemt de verkeersintensiteit van doorgaand verkeer af. Door onder meer het wegprofiel te versmallen in de kanaalzone in de binnenstad en verblijfsplekken te creëren in de oevers, ontstaat een nieuw stedelijk verblijfsgebed aan het water.

bron: inspiratiedocument Zuid-Willemspark

Contact

Interesse?
Laat hier je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.